Päis

Lõpetame liini 112 Tallinn-Tartu-Otepää-Antsla teenindamise

Seoses majandusliku mittetasuvusega lõpetame kaugbussiliini 112 Tallinn-Tartu-Otepää-Kääriku-Sangaste-Antsla teenindamise.

 

Liin 112 Tallinn-Tartu-Otepää-Kääriku-Sanagaste-Antsla on viimast päeva käigus 3. detsembril 2017, liin väljus iga päev Tallinnast kell 8:30 ja Antslast kell 14:35. Kahjuks on hetke kaugbussiliinide liinilubade väljastamise kord võimaldanud tekkida olukorral, kus Tallinna ja Tartu vahel meie bussiga täpselt samal kellaajal kell 8:30 Tallinnast Tartusse ja kell 16:30 Tartust Tallinnasse väljub ka teise ettevõtte buss, mistõttu ei ole meie jaoks kuut maakonda läbiva bussiliini teenindamine enam majanduslikult toestatav. Nimetatud liinil peavad kõik liini kulud saama kaetud teenitava piletiraha eest ja kui Tallinna ja Tartu lõigul sõidavad kaks bussi korraga, siis piletituluga enam kulusid kaetud ei saa.

 

Paraku üha tiheneva bussiliikluse tõttu Tallinn-Tartu lõigul, kaob võimalus bussiga sõita nüüd ka Tartu-Otepää-Kääriku-Sangaste-Antsla lõigul. Tegemist oli ainukese bussiliiniga, mis ühendas Antsla ja Urvaste valdasid Tartu ja Tallinnaga ning lisaks oli see ainuke buss, millega oli võimalik sõita Sangaste ja Otepää valdade bussipeatustest otse Tallinnasse. Taisto Liinid on nimetatud liini järjest teenindanud alates 2003. aastast. Vabandame kõigi oma reisijate ees muudatusega kaasnevate ebameeldivuste pärast.

idkaart2

perepilet3

1882

wifi