Päis

Sõidusoodustused

Taisto liinibussides saavad tasuta sõita:

  • Eelkooliealine laps või laps, kelle koolikohustus on edasi lükatud
  • Puudega kuni 16- aastane isik (Pensionitunnistusse märgitud puude raskusastme ja kehtivusaja alusel või Puudega isiku kaardi esitamisel koos sünnitunnistuse või õpilaspiletiga)
  • Sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud (Pensionitunnistusse märgitud puude raskusastme ja kehtivusaja alusel või Puudega isiku kaardi esitamisel koos isikut tõendava dokumendiga)
  • Raske nägemispuudega isik (Pensionitunnistusse märgitud puude liigi ja kehtivusaja alusel või Puudega isiku kaardi esitamisel koos isikut tõendava dokumendiga)
  • Sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või puudega isikut saatev juht- või abikoer

 

Valitud päevadel ja valitud liinidel saavad NOORED vanuses kuni 26 aastat (k.a.) ja EAKAD vanuses alates 60 aastast pileti keskmiselt kuni -15% soodsamalt, täpseid soodustusi vaata meie liinigraafikust.

  
PEREPILET kuni -40% täispileti hinnast: saab osta ainult bussijuhilt nelja liikmeline või suurem reisiseltskond, kelle hulgas vähemalt kaks peavad olema 6-18-aastased lapsed ja vähemalt üks täiskasvanu. Kõigi reisijate lähte- ja sihtkoht peab olema sama. 

  
Soodustusi saab alates 3,00 eurosest täispileti hinnast, hinnad on ümmardatud 0,50 euro täpsusega!
Soodustuse saamise aluseks on pildiga isikut tõendava dokumendi esitamine!

idkaart2

perepilet3

1882

wifi